Actueel

< Terug

Impressie 1ste lustrumbijeenkomst EENnacoma

8 februari 2022

14 oktober is een bijzondere datum. In 2016 werd op die dag EENnacoma (Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma) opgericht in het mooie klassieke kasteeltje van de Radboudumc. Het doel was om alle betrokkenen in de zorg voor en onderzoek naar mensen met ernstig hersenletsel, in het bijzonder met een langdurige bewustzijnsstoornis, bij elkaar te brengen zodat deze mensen en hun naasten in alle fases de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen. Precies 5 jaar later, net tussen twee Covid-golven in, kwamen we weer bij elkaar om te vertellen wat er is bereikt en vooral wat er nog staat te gebeuren. Nu in het naastgelegen moderne auditorium van het zogenaamde Experience Center. Wat was het fijn om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, ook al was het op 1,5 meter.

Voormalig huisarts Noud Froeling liet ons als vader van een jongeman ‘in coma’ kennismaken met het gezichtspunt van de naaste. Zeer indrukwekkend en we konden zo zien (en voelen) waar we het voor doen. De deelnemende instellingen presenteerden zich met een workshop waarin de eigen speerpunten werden toegelicht. Verschillende onderzoekers lieten zien waar ze mee bezig zijn en Willemijn van Erp liet een stukje zien van de film die ze dankzij de Hersenstichting heeft kunnen laten maken onder de titel ‘Masterclass over LBS’ ( https://www.eennacoma.net/). Marjan Hurkmans en Jan Lavrijsen vertelden wat er aan netwerkvorming en beschrijving van de inhoud van de zorg is gedaan. Allemaal zeer inspirerende bijdragen die een goed beeld gaven van de vele ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar.

Tenslotte nam Jan de taak op zich om verschillende mensen in het zonnetje te zetten. Mijn beeld daarvan is enigszins vervormd, omdat ik één van die mensen was. Voor mij was het een mooie gelegenheid om mijn uitgestelde pensioen aan te kondigen. Nu er zoveel is bereikt en er zoveel meer mensen dan 5 jaar geleden superactief bezig zijn om EENnacoma verder te ontwikkelen, kan ik met een gerust (en gerepareerd) hart op mijn lauweren gaan rusten. Jan, veel dank voor de mooie woorden; en alle collega’s in het netwerk dank ik heel erg voor de jarenlange prettige samenwerking.

Alleen ga je harder, maar samen kom je verder. Dat hebben we gezien op 14 oktober. Een bijzondere dag.

Henk Eilander