Agenda

< Terug

Netwerkmiddag: Intervisie

9 mei 2023

Bij intervisie bespreek je gezamenlijk vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. Het helpt reflecteren op je eigen denken en handelen wat weer kan leiden tot bevordering van deskundigheid en kwaliteit van zorg.

Intervisie binnen de keten brengt disciplines uit verschillende zorgorganisaties bij elkaar. Casussen kunnen geëvalueerd worden met professionals van andere instellingen. Binnen EENnacoma zijn er momenteel al een aantal disciplines die intervisies houden. Tijdens deze netwerkmiddag staat het thema intervisie centraal en kunnen we gezamenlijk leren en bespreken hoe intervisie structureel vorm gegeven kan worden binnen het netwerk.

Tijdstip: 13.00 - 16.00
Locatie: WZH locatie Leilinde, Harriët Freezerhof 32, 2492 JD Den Haag

Het programma

* Introductie intervisie
* Praktijkvoorbeeld vanuit het netwerk EENnacoma
* Per discipline aan de slag met intervisie
* Met elkaar in gesprek over het structureel vorm geven van intervisie binnen het netwerk

Oproep

We vragen de deelnemers om een onderwerp/casus en een methodiek voor intervisie mee te nemen naar de netwerkmiddag.