Kennis

< Terug

Post-Acute Level Of Consciousness scale revised (PALOC-sr): voorstel tot aanpassing van een schaal om het bewustzijnsniveau van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis te classificeren. 

Eilander, H.J., van Erp, W.S., Driessen, D.M.F., Overbeek, B.U.H., & Lavrijsen, J.C.M

17 november 2020

Samenvatting

Het vaststellen van het bewustzijnsniveau van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis is zowel in de klinische praktijk als bij het doen van wetenschappelijk onderzoek een lastige taak. Twintig jaar geleden is daarvoor de ‘Post-Acute Level Of Consciousness scale’ (PALOC-s) ontwikkeld. Nieuwe inzichten maken het nodig de daarin beschreven indeling van acht hiërarchische niveaus te herzien en de terminologie aan te passen, met behoud van de inhoudelijke beschrijving van de acht niveaus. In dit artikel worden de voorgestelde wijzigingen toegelicht en de gereviseerde schaal in de vorm van de PALOC-sr gepresenteerd. Deze revisie kan in lopende en toekomstige uitkomstonderzoeken gevalideerd worden.

Trefwoorden
PALOC-sr, langdurige bewustzijnsstoornis (LBS), hersenletsel, gedragsobservatie-instrument, Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN)