Kennis

< Terug

Alle publicaties

De kennis over ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is belangrijk om de zorg en behandeling van patiënten te verbeteren, maar wetenschappelijk onderzoek doen bij deze patiënten is niet eenvoudig. Medische-ethische kwesties en sterk uiteenlopende gevolgen van hersenletsel liggen hier ten grondslag aan. Toch is het heel belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt. Voor cliënten, professionals en naasten is het van belang dat er passende zorg wordt ontwikkeld. Daarnaast vragen verheid en verzekeraars steeds nadrukkelijker om wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Op deze pagina vind je belangrijke publicaties die te maken hebben met ernstig-niet aangeboren hersenletsel.