MET-LBS

Het Mobiel ExpertTeam Langdurige bewustzijnsstoornis

Langdurige bewustzijnsstoornissen en andere hyporesponsieve syndromen zijn in Nederland extreem zeldzaam. EENnacoma ondersteunt zorgverleners daarom met een landelijk opererend team van gespecialiseerde experts: het Mobiele ExpertTeam Langdurige BewustzijnsStoornissen (MET-LBS). Het MET-LBS verricht laagdrempelig consulten op locatie en is ook beschikbaar voor telefonisch advies. 

Het MET-LBS:

  • indiceert voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) en andere vormen van specialistische LBS-zorg;
  • biedt diagnostische en therapeutische ondersteuning;
  • denkt mee bij morele dilemma’s;
  • is beschikbaar voor second opinions bij hyporesponsieve syndromen.

Consult aanvragen

Het MET-LBS is een intercollegiale dienst en komt alleen in actie op uitnodiging van de behandelend arts. Er worden vooralsnog geen kosten voor de verwijzer in rekening gebracht. Het team wordt gecoördineerd vanuit het Radboudumc en bemenst door experts van verschillende bij EENnacoma aangesloten zorginstellingen.

Vraag hier een consult aan > 

De experts van het MET-LBS

De vaste experts van het MET-LBS zijn Amanda van Doremalen (Physician assistant op de afdeling Vroege Intensieve Neurorevalidatie van Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark) en dr. Willemijn van Erp (Specialist ouderengeneeskunde en wetenschapper bij het Radboudumc).

Amanda van Doremalen
dr. Willemijn van Erp

Libra Revalidatie & Audiologie en het Radboudumc zijn aangesloten bij het Expertisenetwerk voor Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma). De experts van het MET-LBS worden bij hun werk regelmatig vergezeld door collega-zorgverleners (al dan niet in opleiding) en door wetenschappers.