Actueel

< Terug

Henk bedankt!

17 oktober 2022
Henk

Tijdens het lustrumsymposium van EENnacoma in oktober kondigde Henk Eilander zijn ‘uitgestelde pensioen’ aan en werd hij in het zonnetje gezet: Impressie 1ste lustrumbijeenkomst EENnacoma. Recent heeft Henk via LinkedIn voor het sluiten van dat account het afbouwen van zijn activiteiten toegelicht. EENnacoma is Henk zeer dankbaar voor wat hij voor de ontwikkeling van het netwerk en onderzoek heeft betekend na zijn officiële pensioen. Hij blijft nog betrokken bij het onderzoek van Berno Overbeek naar mensen in een minimaal bewuste toestand.

De vele reacties na zijn bericht op LinkedIn lieten zien hoeveel Henk heeft betekend voor eenieder die bij ernstig hersenletsel is betrokken. Voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) was hij eind jaren 80 de grondlegger van de Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) vanuit het gespecialiseerde revalidatiecentrum Het Leijpark in Tilburg, voorheen Charlotteoord. Door zijn promotieonderzoek naar de uitkomsten werd de behandeling opgenomen in de zorgverzekering, aanvankelijk tot een leeftijd van 25 jaar. Toen hij zich in 2012 na zijn pensionering aansloot bij de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip in Nijmegen, bleef hij zich met onderzoek, wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties, blogs, interviews, lezingen, consulten en scholingen inzetten voor meer kennis en een betere zorg voor deze doelgroep en hun naasten. Hij bezocht vele instellingen om het expertisenetwerk EENnacoma in 2016 mee te realiseren en was de drijvende kracht bij de inrichting van de eerste website. Dat vanaf 2019 de VIN toegankelijk werd voor mensen van alle leeftijden, was niet mogelijk geweest zonder het fundament dat hij daarvoor legde. Hij schreef mee aan het nieuwe, op de VIN aansluitende, zorgprogramma Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) in gespecialiseerde verpleeghuizen en verzorgde de onderbouwing. Onderzoekers en professionals van EENnacoma profiteerden zo van zijn indrukwekkende kennis, expertise en toewijding, waarbij de patiënt en diens naasten altijd centraal stonden. Voor hen is de zorg mede dankzij hem sinds onze publicatie in Medisch Contact over ‘Beter zorgen na coma’ Beter zorgen na coma | medischcontact aanmerkelijk verbeterd en voor naasten geen doolhof meer.

Henk noemde zijn rol in al deze ontwikkelingen vaak die van ‘karduwer’. EENnacoma is Henk zeer dankbaar voor die jarenlange steun in de rug. Het heeft het trekken van karren over de hobbelige wegen voor velen lichter gemaakt. Waarbij duurzame sporen achtergelaten zijn, waar de zorg voor de mensen met ernstig hersenletsel en hun naasten nog lang profijt van heeft.

Door Jan Lavrijsen