Kennis

We delen graag onze kennis

Het is niet eenvoudig om onderzoek te doen bij mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Door het relatief kleine aantal patiënten is het heel moeilijk om financiering te vinden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeken. Omdat veel mensen zelf geen toestemming kunnen geven om mee te doen aan onderzoek worden er door medisch-ethische toetsingscommissies vaak strenge eisen gesteld ten aanzien van het mogelijk aanbrengen van emotionele schade (met name ook bij naasten), waardoor het lastig is om genoeg deelnemers te vinden. Om de zorg en behandeling van de patiënten toch te verbeteren is het belangrijk dat de kennis die we hebben gedeeld wordt. Daar dragen wij ons steentje graag aan bij. 

Publicaties

Het is belangrijk dat we kennis rondom niet-aangeboren hersenletsel met elkaar delen, omdat het niet eenvoudig is om hier onderzoek naar te doen. Klik op de knop hieronder om literatuur rondom niet-aangeboren hersenletsel te vinden.

Onderzoeksagenda LBS

De kennisagenda beschrijft de belangrijkste kennisvragen die in de praktijk leven en voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek. Deze vragen bieden de basis voor de kennisontwikkeling (onderzoek) waarmee de zorg en behandeling voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen kan worden verbeterd. Meer weten?

Ontwikkelagenda naasten LBS

Met en voor naasten is de ontwikkelagenda naasten opgesteld die de wensen en behoeften van naasten van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis weergeeft. Inzichten vanuit onderzoek en de praktijk zijn hierin meegenomen. Deze ontwikkelagenda dient als basis om de zorg en begeleiding van naasten te verbeteren. Meer weten?

Projecten

In 2020 zijn een aantal projecten van start gegaan om de zorg en behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Via onderstaande knop vind je meer informatie over deze projecten.