Kennis

< Terug

Onderzoeksagenda LBS

De onderzoeksagenda LBS beschrijft de belangrijkste kennisvragen die in de praktijk leven en voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek. Deze vragen bieden de basis voor de kennisontwikkeling (onderzoek) waarmee de zorg en behandeling voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen kan worden verbeterd. Het geeft een overzicht van kennisvragen waar verder wetenschappelijk onderzoek op nodig is. Daarbij worden ook vragen op het gebied van innovatie betrokkenen.

Deze kennisvragen zijn geclusterd in diverse thema’s  zoals intensieve neurorevalidatie, leefomgeving, ethische dilemma’s, naasten en verpleegkundige zorg. Aan het tot stand komen van de kennisagenda gaat een proces vooraf waarin ook veel afstemming is met de belangrijkste experts, onderzoekers en belanghebbende in de praktijk.