Kennis

< Terug

Ontwikkelagenda naasten LBS

Met én voor naasten is de ontwikkelagenda naasten LBS opgesteld die de wensen en behoeften van naasten van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis weergeeft. Inzichten vanuit onderzoek en de praktijk zijn hierin meegenomen. Deze ontwikkelagenda dient als basis om de zorg en begeleiding van naasten te verbeteren, zoals aanbevelingen voor vaardigheden van professionals die werken met mensen met LBS en hun naasten, een specifieke professional voor de begeleiding van naasten, scholing, naslagwerk op papier voor naasten en praktische zaken.

Met de ontwikkelagenda naasten LBS is een basis gelegd voor passende begeleiding van naasten.