Over ons

< Terug

Accolade Zorg

Regio: Midden Nederland

Locatie: De Wijngaard, Bosch en Duin

Voor wie?

  • Overbruggingszorg, voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis in afwachting van Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN zoals aangeboden in het Leijpark, Libra Revalidatie en Audiologie, Tilburg), in het bijzonder patiënten met een tracheacanule. Het doel is somatische optimalisatie en diagnostiek, in afwachting van de start van de revalidatie elders.
  • Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN), voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis die na Vroege Intensieve Neurorevalidatie in het Leijpark nog verdere revalidatie behoeven, tot maximaal 24 maanden na het hersenletsel. Het doel is faciliteren van herstel van bewustzijn, en het zoeken passende zorg elders als  herstel uitblijft.
  • Verblijfszorg, voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis of andere restverschijnselen na ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Het doel is optimaal welbevinden. Accolade gaat met een accreditatie voor een DEC; hier gaat het dus niet om verblijfszorg (REC)

Behandeling en zorg

Accolade Zorg heeft al meer dan 40 jaar ervaring met de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel en is in mei 2019 toegetreden tot EENnacoma. De overbruggingszorg en LIN worden aangeboden op locatie De Wijngaard, in Bosch en Duin op 12 kilometer van Utrecht. In deze natuurrijke omgeving wordt zorg geboden met een christelijke signatuur, maar ook patiënten en families met een andere levensovertuiging zijn van harte welkom. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg en coördineert de multidisciplinaire behandeling, waarvoor verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, muziektherapeut, ergotherapeut, logopedist en geestelijk verzorger zich samen inzetten.