Over ons

< Terug

Samenwerkingspartners

Naast de deelnemende zorgorganisaties in het netwerk heeft EENnacoma ook een aantal organisaties met wie het regelmatig samenwerkt. Bekijk de samenwerkingspartners hieronder!

UKON

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een regionaal netwerk binnen de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementatie stimuleert bij de aangesloten zorginstellingen en het onderwijs. Het UKON is een is een samenwerking tussen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en 19 zorgorganisaties.

De Hersenstichting

De Hersenstichting gelooft dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven moet kunnen halen. Wie je ook bent. Welke hersenaandoening je ook hebt. Om dat te bereiken, werkt De Hersenstichting samen met onderzoekers, professionals, patiënten en het publiek. Elke dag opnieuw. Met elkaar hebben we één doel voor ogen: gezonde hersenen voor iedereen. Dat is waar De Hersenstichting voor staat.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Kenniscentrum NAH+

Het NAH+ Kenniscentrum maakt deel uit van het Doelgroepexpertisenetwerk NAH+, samen met Doelgroepexpertisecentra (DEC’s) en Regionale expertisecentra (REC’s). Samen zetten zij zich in voor de inrichting van het zorglandschap waarin specialistische behandeling en zorg wordt geboden aan mensen met NAH+, in nauwe afstemming met hen en hun naasten.

NetwerQ

NetwerQ is een samenwerkingsorganisatie van verschillende kennisnetwerken die onderdeel zijn van het nieuwe ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’. De kennisnetwerken willen bestaande samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar verbinden. Deze aanpak komt de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis ten goede.