Over ons

< Terug

Kenniscentrum LBS

Vanuit het specialisme ouderengeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc is in 2012 de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip opgericht. De missie van de onderzoeksgroep is kennis te ontwikkelen om de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH), in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS), te verbeteren.

Op initiatief van de onderzoeksgroep is het expertisenetwerk EENnacoma opgericht en wordt vanaf september 2019 ondersteunt door het bureau van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Vanuit deze samenwerking is gevraagd of het Radboudumc, en in het bijzonder de onderzoeksgroep, de functie van kenniscentrum wil uitvoeren voor de doelgroep LBS.

Wat doet het kenniscentrum LBS precies?

Als kenniscentrum hebben we de taak om een onderzoeksinfrastructuur op te zetten, zorg te dragen voor een onderbouwde onderzoeksagenda voor de doelgroep LBS en deze te implementeren. Dit wordt onder andere gedaan door:

  • subsidie voor onderzoek binnen te halen
  • de resultaten uit onderzoek te vertalen naar bruikbare producten voor de praktijk
  • het ontwikkelen van competentieprofielen
  • het ontwikkelen scholingen die aansluiten op de nieuwste inzichten voor de praktijk en de competentieprofielen
  • gegevensuitwisseling via datasystemen
  • samenwerking binnen het netwerk te bevorderen

Dit wordt momenteel al gedaan vanuit het expertisenetwerk EENnacoma, maar het schept de mogelijkheid om extra taken en ondersteuning te bieden. Heb je een vraag aan ons?