Over ons

< Terug

Onderzoeksgroep NWS

Regio: Nederland

Locatie: Nijmegen

Voor wie?

Onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip (NWS), afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Raboudumc richt zich op de nog grotendeels onbekende gevolgen van ernstig niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder in de langetermijnzorg.

Tot de specifieke doelgroepen behoren mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS: niet-responsief waaksyndroom of minimaal bewuste toestand) en (jonge) mensen met ernstig NAH die bij bewustzijn zijn en die in verpleeghuizen wonen in verband met de restgevolgen zoals lichamelijke beperkingen (b.v. Locked-in Syndroom) en/of gedragsveranderingen. De groep is opgericht vanuit het specialisme ouderengeneeskunde (tot 2009 verpleeghuisgeneeskunde genoemd), met jongeren als specifieke doelgroep. Die vallen met name tussen wal en schip. 

Wat doen wij?

Onze missie is kennis te ontwikkelen om de zorg voor mensen met ernstig NAH te verbeteren. De onderzoeksgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en een klinisch neuropsycholoog, in samenwerking met opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde en studenten. Ook werken we samen met diverse disciplines die bij deze doelgroep betrokken zijn. Naast het doen van wetenschappelijk onderzoek en het uitbrengen van publicaties hechten we ook waarde aan maatschappelijke bijdragen om kennis te verspreiden en de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door presentaties te geven en mee te werken aan de ontwikkeling van richtlijnen en zorgprogramma’s.

Vanuit deze onderzoeksgroep is dan ook het initiatief ontstaan voor de oprichting van dit expertisenetwerk, zodat wetenschap verbonden wordt met praktijk, opleiding en onderwijs. Vanaf 2023 zal de onderzoeksgroep opgaan in een Kenniscentrum, verbonden aan een doelgroepnetwerk en expertisecentra voor mensen met LBS.

Iedereen die deze missie wil delen is welkom om samenwerking te verkennen; zodat uiteindelijk geen kwetsbare mensen meer tussen wal en schip vallen.