Over ons

< Terug

De Zorgboog

Regio: Zuidoost-Brabant

Locatie: Sint Jozefsheil, Bakel

Voor wie?

Langdurige Intensieve NAH zorg, leeftijd bij opname <65 jaar.

Behandeling en zorg

Als na het benutten van alle mogelijkheden tot herstel een eindtoestand is bereikt, treedt de chronische fase in. Wij bieden zorg en behandeling op maat voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na coma in deze chronische fase. De aard, ernst en locatie van het hersenletsel zijn zeer divers en er is ook plaats voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Optimale zorg en behandeling bereiken wij door met een vast team van professionals een behandel- en zorgleefplan op te stellen waarbij we kwaliteit van leven hoog in het vaandel hebben staan. Het uitgangspunt van de Zorgboog is ‘Zo thuis als mogelijk’. Cliënten ontvangen deskundige zorg en behandeling en zinvolle dagbesteding. Er is een cultuur waarin familieleden en vrijwilligers zich uitgenodigd voelen om vanuit hun kracht en mogelijkheden van betekenis te zijn voor de cliënten.