Over ons

< Terug

Kalorama

Regio: Oost-Nederland

Locatie: Veste Brakkestein, Nijmegen

Voor wie?

Afdeling Frasselt (units Ring en Vleugel) biedt ruimte aan 2 x 10 cliënten met een intensieve zorgvraag. Hieronder vallen de volgende doelgroepen:

  • cliënten met ademhalingsondersteuning,
  • cliënten met een tracheacanule,
  • cliënten met een langdurige bewustzijnsstoornis
  • palliatieve zorg.

Behandeling en zorg

Een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie ZZP 8 is vereist. Aan mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis wordt reguliere verpleeghuiszorg gegeven passend binnen de ZZP8 indicatie.

Kalorama biedt een gericht behandelaanbod voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Wij werken volgens het landelijk zorgprogramma ‘Langdurige intensieve neurorevalidatie voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis’. Het doel van het revalidatieprogramma is om het bewustzijnsniveau te verhogen, het algeheel functioneren te verbeteren en een zo op optimaal mogelijk welzijn te realiseren. We helpen de patiënt zo goed mogelijk te herstellen, naar een uitkomst die voor hem of haar acceptabel zou zijn. 

Dat doen wij met een multidisciplinair team waarbij de specialist ouderengeneeskunde de regie heeft en eindverantwoordelijk is voor het zorgbehandelplan. Het team bestaat verder uit een verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, begeleider van naasten, fysio - en ergotherapeut, logopedist, beweegagoog, diëtist, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en zorgbemiddeling.

Participatie in wetenschappelijk onderzoek:

  • medefinanciering onderzoek van Berno Overbeek: Laagbewuste toestand in de Nederlandse langetermijnzorg: diagnose, prevalentie en kenmerken.