Over ons

< Terug

PZC Dordrecht

Regio: Landelijk

Locatie: Crabbehoven, Dordrecht

PZC Dordrecht, Crabbehoven biedt intensieve zorg en behandeling op het gebied van langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Als mensen kleine vooruitgang laten zien gaan we samen verder. Waar anderen het opgeven gaan wij door.

LIN
Op de afdeling LIN bieden wij zorg aan mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na coma. Ons doel? Met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma én actieve inzet van mantelzorgers de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te ‘prikkelen’ dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn/alertheid.

Hoe doen wij dit?
Medisch stabiele cliënten die in een laagbewuste toestand verkeren bieden we intensieve klinische revalidatiezorg. Deze is gericht op het behalen van een hoger niveau van alertheid. Dat doen wij met een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Het team bestaat uit een verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, fysio - en ergotherapeut, logopedist, diëtist, bewegingsagoog en een muziektherapeut. Wij werken volgens het zorgprogramma ‘langdurige intensieve neurorevalidatie voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis’. Een WLZ-indicatie zzp 8 is vereist.

Intensieve samenwerking mantelzorgers
Samen met mantelzorgers combineren wij wensen en verwachtingen met de noodzakelijke zorg en behandeling. Dankzij de kleinschaligheid van de afdeling (maximaal acht personen) is contact tussen lotgenoten vanzelfsprekend.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Op de afdeling Waterhoen woont een groep van veertien bewoners. Het is een woongroep met een stimulerend woon-/leefklimaat met dagstructuur en mogelijk training gericht op zelfstandigheid of begeleid wonen. Cliënten hebben als gevolg van hersenletsel gedragsveranderingen of gedragsproblemen die een risico kunnen vormen voor henzelf of de leefomgeving.

Eigen regie staat voorop
Dat betekent dat iedereen, in overleg, zelf invulling geeft aan het leven zoals hij of zij gewend is en belangrijk vindt. Wij willen onze bewoners zoveel mogelijk het thuisgevoel geven. Ze zijn vrij om te zijn wie ze zijn en voelen zich van waarde.

We hechten waarde aan een dagstructuur die past bij een arbeidsmatige invulling. Er is sprake van dagbesteding waarin het concept van werken centraal staat. Met werken geven we structuur aan de dag. En het geeft iemand de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

NAH met complexe zorg
Op de afdeling (Cypres) waarbij NAH een chronisch karakter heeft gekregen of een karakter heeft met progressieve achteruitgang verblijven tien bewoners. De nadruk ligt op verantwoorde zorg met warme begeleiding, gericht op welzijn en zingeving. Het gaat om verblijf en comfort, niet om herstel of revalidatie. De wens van de cliënt is leidend, de dag is gevuld en je geniet. Met zoveel mogelijk eigen regie.