Over ons

< Terug

WZH Nieuw Berkendael

Regio: Landelijk

Locatie: Nieuw Berkendael, Den Haag

Voor wie?
WZH Berkendael is sinds 1992 gespecialiseerd in zorg aan mensen met zeer ernstig hersenletsel na coma, waaronder de zorg en behandeling aan mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen (LBS).  Vanaf 2016 is WZH Nieuw Berkendael landelijk actief betrokken met als doel het ontwikkelen van passende zorg voor mensen met zeer ernstig hersenletsel binnen het landelijk Expertisenetwerk Ernstig NAH (EENnacoma) in samenwerking met acht zorgorganisaties. Alle cliënten met LBS hebben recht op goede zorg zowel in de acute-, post acute- als de chronische- en palliatieve fase.

WZH Nieuw Berkendael heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor mensen met LBS na recent verworven hersenletsel (post acute fase) en een Regionaal Expertisecentrum voor mensen met LBS in de chronische fase (REC). Met als doel de zorg  en behandeling aan mensen met LBS naar een hoger niveau te brengen waarbij ketensamenwerking, ontwikkeling van zorgprogramma’s, onderzoek, het vergroten van expertise en kennis belangrijke componenten zijn.

Daarnaast heeft WZH Nieuw Berkendael de ambitie om zich te ontwikkelen tot REC voor mensen met NAH en ernstige gedragsproblemen (NAH plus).

Behandeling en zorg
WZH Nieuw Berkendael biedt de onderstaande zorg en behandelprogramma’s:

  • Langdurige intensieve neurorevalidatie voor mensen met een langdurig bewustzijnsstoornis
  • Revalidatie voor mensen met recent hersenletsel waaronder cognitieve revalidatie
  • Zorgprogramma voor chronische zorg voor mensen met een langdurig bewustzijnsstoornis
  • Wonen voor mensen met NAH en ernstige gedragsproblemen (NAH Plus)
  • Wonen voor mensen met NAH
  • Dagactiviteitencentrum waaronder complementaire zorg
  • NAH Poli (ambulante screening, diagnostiek en behandeling)
  • Ambulante begeleiding, NAH Coach

Kijk voor meer informatie op onze website.