Over ons

< Terug

Patricia Huijbregts

WZH Nieuw Berkendael, Lid raad van bestuur

WZH Nieuw Berkendael is sinds 1992 gespecialiseerd in zorg aan mensen met zeer ernstig hersenletsel na coma, waaronder de zorg en behandeling aan kwetsbare mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen (LBS). Vanaf 2016 is WZH Nieuw Berkendael samen met acht zorgorganisaties actief betrokken binnen het landelijk Expertisenetwerk Ernstig NAH (EENnacoma). WZH Nieuw Berkendael heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor mensen met LBS na recent verworven hersenletsel (post acute fase) en een Regionaal Expertisecentrum voor mensen met LBS in de chronische fase (REC). Met als doel de zorg en behandeling aan mensen met LBS naar een hoger niveau te brengen, waarbij ketensamenwerking, ontwikkeling van zorgprogramma’s, onderzoek, het vergroten van expertise en kennis belangrijke componenten zijn. WZH Nieuw Berkendael biedt tevens revalidatiezorg aan mensen met zeer ernstig hersenletsel, waaronder cognitieve revalidatie.