Actueel

< Terug

Vereniging Doelgroepnetwerk LBS opgericht

12 mei 2023

Mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) vallen onder de landelijke zgn LVHC- (laag volume hoog complex) doelgroepen in de langdurige (Wlz-)zorg. VWS heeft vastgesteld dat er behoefte is om voor deze doelgroepen de kennis(infrastructuur) te versterken. Als voorwaarde voor structurele financiering zijn criteria opgesteld, en het hebben van een vereniging voor het doelgroepnetwerk is er één van.

Op 15 maart 2023 is de Vereniging Doelgroepnetwerk voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) opgericht als geformaliseerd doelgroepnetwerk met als doel de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen, te delen en te borgen. (hier ontbreekt belangrijk doel v zorglandschap, zie criterium; dat is voor vele stakholders zeer van belang, ook andere instellingen; zou er nieuwe zin van maken) De vereniging bestaat uit de zorgorganisaties in de langdurige zorg waar patiënten met LBS verblijven en patiëntvertegenwoordiging. Zij zijn/worden gevisiteerd als doelgroepexperisecentrum (DEC) of regionaal expertisecentrum voor mensen met LBS in de langdurige (Wlz-)zorg. Door de vereniging  is er een onafhankelijke voorzitter aangesteld, dhr. Ment Gillissen. Ment is graag betrokken in het mede vormgeven aan samenwerkingsprojecten van organisaties die zorg leveren. Daarbij staat de patiënt altijd centraal voor hem. 

De Vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Radboudumc en is daarmee verbonden met het Kenniscentrum LBS. Het Kenniscentrum LBS, in het bijzonder de langdurige zorg, komt voort uit de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’. De vertrouwde samenwerking binnen EENnacoma blijft gewoon doorgaan voor de bredere doelgroep ernstig NAH.