Producten

< Terug

Zorgprogramma's

Op het moment dat er in het ziekenhuis wordt gedacht dat een persoon een langdurige bewustzijnsstoornis heeft, wordt er door de arts contact opgenomen met EENnacoma. Een expert van EENnacoma komt uiteindelijk vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een langdurige bewustzijnsstoornis. 

Als er wordt vastgesteld dat er sprake is van een langdurige bewustzijnsstoornis dan wordt er een heel behandelproces gestart. Hiervoor zijn verschillende zorgprogramma's opgesteld. Deze programma's verschillen van elkaar doordat ze in een andere fase van het behandeltraject plaatsvinden. Hieronder lees je meer informatie over deze zorgprogramma's.

Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN)

Wij zijn van mening dat mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis  recht hebben op passende en adequate zorg. Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het is een programma waarin zowel de behandeling van medische implicaties als de revalidatiebehandeling in zijn verwerkt. Meer weten over VIN? Klik dan hieronder.

Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN)

Als er na het VIN-programma nog geen gewenst resultaat is, dan gaat de patiënt door richting het LIN-programma. Tijdens dit (maximaal 2 jaar durende) zorg- en behandelprogramma zal er verder gewerkt worden aan het herstel van bewustzijn van de persoon met een langdurige bewustzijnsstoornis. Meer weten over LIN? Klik dan hieronder.

Chronische zorg

Als de patiënt ook na het LIN-programma nog niet bij bewustzijn is gekomen dan gaat hij/zij in overleg door naar het zorgprogramma chronische zorg. Hierin wordt samen met zorgprofessionals gekeken naar de best passende zorg na de intensieve neurorevalidatie. Meer weten hierover? Klik dan hieronder.