Academie

< Terug

Competentieprofielen

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden zijn competente en gespecialiseerde medewerkers nodig. In de meeste instellingen werken vooral generalisten, die zich bezighouden met alle type patiënten die in die instelling opgenomen zijn. Voor de doelgroep van EENnacoma zijn specialisten nodig daarom zijn een viertal competentieprofielen ontwikkeld.

Arts-specialist

Het werken als arts voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis combineert elementen vanuit de neurologie en neurochirurgie, revalidatiegeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, diverse andere medisch specialismen en ethiek. De focus ligt daarbij op de postacute en langdurige fase. Meer weten over dit competentieprofiel?

 

(GZ-) Psycholoog

Cliënten met ernstig Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) vormen een specifieke doelgroep. Door de complexiteit van deze doelgroep worden er specifieke eisen gesteld aan (GZ-) psychologen die met hen of hun naasten werken. Zo is het van belang dat de (GZ-)psycholoog goede kennis en kunde heeft rondom de diagnostiek en behandeling van patiënten met LBS of ernstig NAH. Op die manier kan de cliënt het beste geholpen worden. Meer weten over dit profiel?

 

Paramedicus

Cliënten met LBS of ernstige NAH zijn ook voor paramedici een specifieke doelgroep door hun complexiteit. Goede kennis over de gevolgen die LBS of ernstige NAH kunnen hebben op het brein en wat dit dan voor effect heeft op de cliënt is nodig. Alleen zo kan passende zorg geboden worden. Veel van de competenties voor paramedici die werken met deze doelgroep overlappen elkaar. Daarom is ervoor gekozen om één profiel op te stellen voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Meer weten over dit profiel?

HBO verpleegkundige NAH

Het expertiseprofiel Gespecialiseerde Verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel (verder te noemen NAH-verpleegkundige) is vakinhoudelijk aanvullend op de functieomschrijving van de HBO-verpleegkundige. Het expertiseprofiel omschrijft niet de generieke taken met de bijbehorende competenties van de HBO-verpleegkundige, maar alleen de taken en competenties toegespitst op het expertise gebied binnen de NAH-zorg. Meer weten over dit profiel?

MBO verpleegkundige VIG

Nadat de patiënt met ernstige niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de acute fase in het ziekenhuis heeft overleeft, zal de zorg en behandeling in een andere setting gaan plaatsvinden. Dit competentieprofiel heeft betrekking op de zorg- en behandelvraag van de individuele cliënt in deze volgende fase. Dit kan zijn: medisch specialistische revalidatie, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg. Meer weten over dit profiel?