Actueel

< Terug

Uitbreiding Mobiele ExpertTeam Langdurige BewustzijnsStoornissen (MET-LBS)

13 januari 2023

Sinds de jaren 1990 is bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde een voor Nederland unieke expertise opgebouwd op het gebied van langdurige bewustzijnsstoornissen. Jonge mensen die na een acuut hersenletsel niet helemaal, of zelfs helemaal niet bij bewustzijn lijken te zijn: het zijn zeldzame, maar ook heel impactvolle casus. Lange tijd kregen deze patiënten in Nederland geen passende zorg: 41% werd onderschat in zijn of haar bewustzijnsniveau en alleen patiënten jonger dan 25 jaar hadden toegang tot specialistische revalidatie.

MET LBS 2022 11

v.l.n.r.: Willemijn van Erp, Sanne Pulles, Det Heijnen

Met de oprichting van Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren Hersenletsel na coma (EENnacoma) in 2016 door dr. Jan Lavrijsen kwamen de wetenschappelijke en klinische ontwikkelingen echter in een stroomversnelling. Tegenwoordig komen alle mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis in aanmerking voor specialistische behandeling, die tot wel 24 maanden kan beslaan en zich voor een groot deel in verpleeghuizen afspeelt. En bijna al die patiënten worden eerst gezien door een specialist ouderengeneeskunde: dr. Willemijn van Erp verricht sinds 2019 consulten in ziekenhuizen door heel Nederland om daar patiënten met een veronderstelde langdurige bewustzijnsstoornis te diagnosticeren en toe te leiden naar de gespecialiseerde keten van EENnacoma. Prachtig natuurlijk dat expertise vanuit de langdurige zorg zo op de IC en elders in de tweedelijn van pas komt, maar in je eentje wel een logistieke uitdaging.

Met steun van Accolade Zorg, PZC Dordrecht en WZH leidt Van Erp daarom momenteel een pilotproject dat als doel heeft het Mobiele ExpertTeam Langdurige BewustzijnsStoornissen (MET-LBS) duurzaam onder te brengen bij ELG en daarmee binnen het Radboudumc. Het MET-LBS bestaat inmiddels al uit 3 personen: Van Erp krijgt versterking van medisch secretaresse Det Heijnen (rechts op de foto) en AIOS ouderengeneeskunde Sanne Pulles (midden). Als het project slaagt gaat ELG voor het eerst directe patiëntenzorg bieden, en wel op nationaal niveau dwars door de schotten in het zorglandschap heen. Expertise waar en wanneer ze nodig is, ten behoeve van de meest kwetsbare patiënten: dat past precies bij de ambities van onze afdeling. Hopelijk lukt het de komende maanden de nodige bureaucratische hobbels te nemen, want de uitdagingen liggen vooral op dat vlak.